ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo Khảo sát tình hình triển khai thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX
Số/Kí hiệu 166 /BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 10/08/2022
Người kí Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu

​Báo cáo Khảo sát tình hình triển khai thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon 166BÁO CÁO KHẢO SÁT NQ ĐIỀU LỆ.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu