ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc lấy hóa đơn và mục tiêu của chương trình “Hóa đơn may mắ
Số/Kí hiệu 613/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 21/10/2022
Người kí Nho Văn Lịch
Trích yếu

V/v tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc lấy hóa đơn và mục tiêu của chương trình “Hóa đơn may mắn” 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tp.Biên Hòa
Tài liệu đính kèm Chon CV TT LỢI ÍCH CỦA VIỆC LẤY HÓA ĐƠN.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu