ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Về việc đẩy mạnh tuyên truyền công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên
Số/Kí hiệu 615/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 21/10/2022
Người kí Nho Văn Lịch
Trích yếu

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tp.Biên Hòa
Tài liệu đính kèm Chon CV TT CÔNG TÁC TẠO NGUỒN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu