ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư về thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn
Số/Kí hiệu 81/TB-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 10/12/2022
Người kí Lê Hoàng Bảo Ngọc
Trích yếu

Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư về thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 ( Dự án thành phấn)2​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu