ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo QCDC Quý I và nhiệm vụ trong tâm QuýII /2022
Số/Kí hiệu 154/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/10/2022
Người kí Lê Hoàng Bảo Ngọc
Trích yếu

Báo cáo QCDC Quý I và nhiệm vụ trong tâm QuýII /2022​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon 151-BCtam tu nguyen vongMTH QuyI-22.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu