ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo Công tác Mặt trận QuýI và nhiệm vụ trong tâm QuýII /2022
Số/Kí hiệu 153/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 03/12/2022
Người kí Lê Hoàng Bảo Ngọc
Trích yếu

Báo cáo Công tác Mặt trận QuýI và nhiệm vụ trong tâm QuýII /2022​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu