ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản (05) Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu 23/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2016
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu

Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân, công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon NQ-23-Khoa IX.PDF

Văn bản liên quan

 
Về đầu