ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo Cáo tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tháng 9 năm 2022
Số/Kí hiệu 173/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 15/10/2022
Người kí Lê Hoàng Bảo Ngọc
Trích yếu

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện 9 tháng năm 2022​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon 173BCtam tu nguyen vong 9 thang.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu