ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo Cáo tư tưởng nguyện vọng của các tằng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Long Thành quý I/2022
Số/Kí hiệu 151/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 14/10/2022
Người kí Lê Hoàng Bảo N gọc
Trích yếu

​Tinhg hình tư tưởng nguyện vọng của các tằng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Long Thành quý I/2022

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon 151-BCtam tu nguyen vongMTH QuyI-22.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu