ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 trên ..
Số/Kí hiệu 118/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 29/09/2022
Người kí Nho Văn Lịch
Trích yếu

​Kế hoạch tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 trên địa bàn thành phố Biên Hòa​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tp.Biên Hòa
Tài liệu đính kèm Chon ĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG BÁO CÁO 20 NĂM NGÀY HỘI.docx
Chon Kế hoạch tổng kết 20 ngày hội 2003 - 2023.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu