ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đai đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 trên địa bàn thành phố Biên Hòa
Số/Kí hiệu 77/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 29/09/2022
Người kí Nho Văn Lịch
Trích yếu

​Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đai đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 trên địa bàn thành phố Biên Hòa​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tp.Biên Hòa
Tài liệu đính kèm Chon ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NHANH NGÀY HỘI 2022.doc
Chon ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI NĂM 2022.doc
Chon Hướng dẫn tổ chức ngày hội 2022.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu