ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Số/Kí hiệu 04/KHPH-MTTQ-PTNMT
Ngày ban hành 20/07/2022
Người kí Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu

​Triển khai mô hình "khu dân cư hạn chế rác tahỉ nhựa" và phong trào "Phân loại rác tại nguồn" năm 2022

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon -KH phoi hop phong TNMT huyen 2022 đã sửa.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu