ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Theo dõi diễn biến của cơn bão số 4, chủ động úng phó tình huống thiên tai
Số/Kí hiệu 440/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 28/09/2022
Người kí Phạm Thị Trung
Trích yếu

Về việc theo dõi diễn biến của cơn bão số 4 trên biển Đông, chủ động phương án ứng phó khi có thiên tai xảy ra​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon 440-MTTQ về việc theo dõi diễn biến của cơn bão số 4 trên biển Đông, chủ động phương án ứng phó khi có thiên tai xảy ra.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu