ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022
Số/Kí hiệu 438/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 28/09/2022
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

V/v phối hợp tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon 438- phối hợp tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu