ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kết giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Số/Kí hiệu 185/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 26/09/2022
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon 185-BC kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại các C.ty.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu