ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Góp ý phản biện xã hội đối với 02 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Số/Kí hiệu 433/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 12/09/2022
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

Về việc góp ý phản biện xã hội đối với 02 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon Công văn số 433 về việc góp ý phản biện xã hội đối với 02 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu