ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX
Số/Kí hiệu 182/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/08/2022
Người kí Võ Văn Thành
Trích yếu

Kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện Điều lệ MTTQ Việt N​am khóa IX​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tx.Long Khánh
Tài liệu đính kèm Chon BÁO CÁO KHẢO SÁT NQ ĐIỀU LỆ (LONG KHÁNH).docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu