ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Công vănrà soát hoạt động của các mô hình thực hiện theo nội dung Chương trình phối hợp số 09
Số/Kí hiệu 390/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 03/06/2022
Người kí Võ Văn Thành
Trích yếu

rà soát hoạt động của các mô hình thực hiện theo nội dung Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tx.Long Khánh
Tài liệu đính kèm Chon CV rà soát hoạt động của các mô hình thực hiện theo nội dung Chương trình phối hợp số 09TRr-BCA-MTTQ.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu