ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012
Số/Kí hiệu 189/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 30/08/2022
Người kí Phạm Minh Tâm
Trích yếu

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012, 03 năm thực hiện kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 03 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 14/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tx.Long Khánh
Tài liệu đính kèm Chon BAO CAO 10 NĂM VIEC THUC HIEN CHỈ THI 18 VE ATGT.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu