ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Công văn phân bổ số lượng khu dân cư lãnh đạo tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn tộc năm 2022​
Số/Kí hiệu 465/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 16/09/2022
Người kí Võ Văn Thành
Trích yếu

phân bổ số lượng khu dân cư lãnh đạo tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn tộc năm 2022

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tx.Long Khánh
Tài liệu đính kèm Chon CV phân bổ số lượng tỉnh dự.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu