ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện Điều lệ MTTQVN khóa IV
Số/Kí hiệu 181/BC/MTTQ/BTT
Ngày ban hành 29/08/2022
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​Báo cáo kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện Điều lệ MTTQVN khóa IV​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon 181- BC ket qua khao sat tinh hinh trien khai thuc hien Dieu le MTTQVN khoa IX.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu