ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo tổng hợp TXCT với HĐND tỉnh
Số/Kí hiệu 178/BC/MTTQ/BTT
Ngày ban hành 15/08/2022
Người kí Phạm Thị Trung
Trích yếu

​Báo cáo tổng hợp TXCT với HĐND tỉnh​ sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện sau kỳ họp thứ 6

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon 178- BC tổng hợp TXCT sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh; sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, NK 2021-2026.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu