ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật GĐ 2012-2022
Số/Kí hiệu 173/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 22/07/2022
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật GĐ 2012-2022​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon 173-BC tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2012 - 2022.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu