ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo tháng 7-2022
Số/Kí hiệu 170/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 15/07/2022
Người kí Phạm Thị Trung
Trích yếu

​Báo cáo công tác tháng 7 năm 2022

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon 170- Báo cáo công tác tháng 7-2022.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu