ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch Khảo sát ý kiến Nhân dân về kết quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng h
Số/Kí hiệu 69/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 25/07/2022
Người kí Dương Thị Kim Phú
Trích yếu

Kế hoạch khảo sát ý kiến Nhân dân về kết quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện năm 2022​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 69. KH khảo sát người tiêu dùng, năm 2022.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu