ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tuyên truyền tài liệu tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại trên địa bàn huyện.
Số/Kí hiệu 414/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 05/09/2022
Người kí Dương Thị Kim Phú
Trích yếu

V/v tuyên truyền tài liệu tiêm vắc xin phòng Covid-19  liều nhắc lại trên địa bàn huyện.

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 414. Vv tuyên truyền tài liệu tiêm vắc xin phòng Covid-19.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu