ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v thay đổi thời gian tổ chức Lễ bàn giao nhà tình thương
Số/Kí hiệu 410/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 26/08/2022
Người kí Dương Thị Kim Phú
Trích yếu

V/v thay đổi thời gian tổ chức Lễ bàn giao nhà tình thương

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 410. Vv thay đổi thời gian bàn giao NTT.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu