ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v triển khai hỗ trợ nhân đạo đối với người bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây r
Số/Kí hiệu 398/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 20/07/2022
Người kí Dương Thị Kim Phú
Trích yếu

V/v triển khai hỗ trợ nhân đạo đối với người bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra trên địa bàn.

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 398. Vv triển khai hỗ trợ nhân đạo đối với người bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu