ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v sao gửi Nghị định, Thông tư, Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH v
Số/Kí hiệu 397/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 20/07/2022
Người kí Dương Thị Kim Phú
Trích yếu

V/v sao gửi Nghị định, Thông tư, Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS& miền núi giai đoạn 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 397. Vv sao gửi Nghị định, Thông tư, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào DTTS.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu