ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v triển khai tuyên truyền các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện
Số/Kí hiệu 374/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 10/06/2022
Người kí Dương Thị Kim Phú
Trích yếu

V/v triển khai tuyên truyền các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 374. Vv tuyen truyen cac hoat dong khoa hoc cong nghe tren dia ban huyện.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu