ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tuyên truyền thực hiện Quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng trên địa bàn huyện.
Số/Kí hiệu 357/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 25/04/2022
Người kí Dương Thị Kim Phú
Trích yếu

V/v tuyên truyền thực hiện Quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng

 trên địa bàn huyện.​
Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 357. Vv tuyen truyen thực hiện quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu