ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phối hợp triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Nghị địn
Số/Kí hiệu 346/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 05/04/2022
Người kí Dương Thị Kim Phú
Trích yếu

V/v phối hợp triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/2/2021 của Chính phủ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 346. Vv triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu