ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản (04) Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu 24/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2016
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016-2020) tỉnh Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon NQ-24-Khoa IX.PDF

Văn bản liên quan

 
Về đầu