ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản về sao sửi KH138 BCĐ PC AIDS, TP & TNXH tỉnh
Số/Kí hiệu 371/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 29/06/2022
Người kí Phạm Thị Trung
Trích yếu

​về sao sửi KH138 BCĐ PC AIDS, TP & TNXH tỉnh​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu