ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Định hướng nội dung trọng tâm công tác thông tin đối ngoại năm 2022
Số/Kí hiệu 364/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 22/06/2022
Người kí Phạm Thị Trung
Trích yếu

​Định hướng nội dung trọng tâm công tác thông tin đối ngoại năm 2022​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon 364- Định hướng nội dung trọng tâm công tác thông tin đối ngoại năm 2022.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu