ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Tổ chức các hoạt động tháng hành động vì Môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6-2022
Số/Kí hiệu 65/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 02/06/2022
Người kí Phạm Thị Trung
Trích yếu

​Hướng Dẫn tổ chức các hoạt động tháng hành động vì Môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6-2022

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon 65- HD tổ chức các hoạt động tháng hành động vì Môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6-2022.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu