ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản triển khai thực hiện KL số 92 của Bộ CT về tiếp tục thực hiện NQ HN TW 5 khóa XI một số vấn đề
Số/Kí hiệu 86/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 03/06/2022
Người kí Phạm Thị Trung
Trích yếu

​Kế hoạch triển khai thực hiện KL số 92 của Bộ CT về tiếp tục thực hiện NQ HN TW 5 khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon 86-KH triển khai thực hiện KL số 92 của Bộ CT về tiếp tục thực hiện NQ HN TW 5 khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu