ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch phản biện xã hội về hạ tầng giao thông GĐ 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Số/Kí hiệu 84/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 03/06/2022
Người kí Phạm Thị Trung
Trích yếu

​KH phản biện xã hội về hạ tầng giao thông GĐ 2021-2025 và định hướng đến năm 2030​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon 84-KH phản biện xã hội về hạ tầng giao thông GĐ 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu