ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ cơ sở
Số/Kí hiệu 340/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/02/2022
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ cơ sở​

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm Chon 340- Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ cơ sở.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu