ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo Cáo giới thiệu điển hình tiên tiến quý I-2022 (tập thề BTT UB MTTQ xã Bình Hòa)
Số/Kí hiệu 153/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 01/04/2022
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​Báo Cáo giới thiệu điển hình tiên tiến quý I-2022 (tập thề BTT UB MTTQ xã Bình Hòa)​

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu