ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017
Số/Kí hiệu 68/HD-MTTW-BTT
Ngày ban hành 22/02/2017
Người kí Ngô Sách Thực
Trích yếu

​HD Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon Huong dan xdcq 2017.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu