ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, V
Số/Kí hiệu 61/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 22/03/2022
Người kí Dương Thị Kim Phú
Trích yếu
Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2022

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 61_ Hướng dẫn tuyên truyền biên giới đất liền.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu