ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Ủy ba
Số/Kí hiệu 64/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 22/03/2022
Người kí Dương Thị Kim Phú
Trích yếu

Kế hoạch Giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các Đoàn thể chính trị - xã hội năm 2022

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 64_Kê hoạch giám sát phản biện xã hội 2022.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu