ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, V
Số/Kí hiệu 101/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 16/03/2022
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

​Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, V​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 92.HD.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu