ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2022
Số/Kí hiệu 100/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 16/03/2022
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

​Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo trong hệ thống Mặt trận  tỉnh Đồng Nai năm 2022​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 91.HD.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu