ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v sao gửi bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc
Số/Kí hiệu 1707/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 10/03/2022
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

​V/v sao gửi bài phát biểu  của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 86.CV.doc
Chon Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu