ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2022
Số/Kí hiệu 97/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 09/03/2022
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

​Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai  năm 2022​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 83.HD.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu