ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KH tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận...
Số/Kí hiệu 350/KH- MTTW- BTT
Ngày ban hành 06/03/2017
Người kí Ngô Sách Thực
Trích yếu

​Kế Hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước củaMặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 9.KH_TTPBPL_2017.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu