ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về người Việt Nam ở nước ngoài
Số/Kí hiệu 89/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 24/11/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

​Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về người Việt Nam ở nước ngoài​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon TAILIEUTUYENTRUYEN KL12.pdf
Chon 352.HD.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu