ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội
Số/Kí hiệu 1521 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành 22/11/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

​đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 354-CV Tuyentruyen Mang XH.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu